VT:Standardne upute za ERP
(VT:SUpute)

Pogledajte standardne skripte pri obuci korisnika ERP sustava koje pokrivaju:

  • Glavnu knjigu
  • Salde i konte
  • Plaće
  • Blagajnu