PS:FINA poslovne usluge i obrasci
(PS:FINA)

Saznajte o ulozi FINE:

  • o jedinstvenom registru računa
  • aplikaciji za provjeru boniteta
  • o provjeri elektroničkog potpisa
  • raznim obrascima