PS:Forum
(PS:Forum)

Ovaj forum bismo željeli da iskoristite za:

  • navođenje ideja o tome kako bi sve iskoristili dobivene materijale u nastavi odnosno praktičnoj primjeni,
  • također možete staviti i primjedbu na dio nekog sadržaja navodeći naziv tečaja, ime dokumenta i broj stranice,
  • naravno da možete navesti što bi još nedostajalo

Sve ovo služi za poboljšanje dobivenih materijala i razmjenu ideja.