Fin:Fond za razvoj i zapošljavanje
(Fin:FRZ)

Saznajte o:

  • Namjena sredstava
  • Kreditnim uvjetima
  • Poduzetnicima početnicima
  • Restrukturiranju poduzetnika
  • Poduzetničkoj infrastrukturi
  • Poticanju izvoza
  • Zapošljavanju kooperanata