Fin:Hrvatska agencija za malo gospodarstvo
(Fin:HAMAG)

Saznajte:

  • što je HAMAG?
  • o ciljevima jamstvenih programa
  • o uvjetima izdavanja jamstva
  • popisi institucija i konzultanata