Fin:Financijske osnove
(Fin:Osnove)

Napišite kratak i zanimljiv sažetak koji objašnjava koje teme pokriva vaš kolegij.