ULjP:Uvod
(ULjP:Uvod)

Razlikujte pojmove: upravljanje, rukuvođenje, menađment. Koja su tijela u trgovačkom društvu?