Saznajte nešto o marketingu.
 • Ovaj forum bismo željeli da iskoristite za:

  • navođenje ideja o tome kako bi sve iskoristili dobivene materijale u nastavi odnosno praktičnoj primjeni,
  • također možete staviti i primjedbu na dio nekog sadržaja navodeći naziv tečaja, ime dokumenta i broj stranice,
  • naravno da možete navesti što bi još nedostajalo

  Sve ovo služi za poboljšanje dobivenih materijala i razmjenu ideja.

 • Saznajte:
  • Segmentacija tržišta
  • Odabir ciljeva
  • Pozicioniranje
  • Četiri P
  • Diferencijacija
  • Kako napraviti marketing plan?
  • Istraživanje tržišta-pristup informacijama
  • Istraživanje tržišta-upravljanje informacijama
  • Tijek poslovanja i upravljanje poslovanjem
  • Osobine dobrih djelatnika za istraživanje tržišta
  • Segmenti tržišta i marketinški kanali
  • Ključna pitanja za nove tvrtke(primjer iz turizma)
  • Prilagođavanje kupcima-tehnike
  • Rad sa outband operaterima
  • Istraživanje tržišta na internetu