Saznajte nešto o ljudskim resursima.
 • Ovaj forum bismo željeli da iskoristite za:

  • navođenje ideja o tome kako bi sve iskoristili dobivene materijale u nastavi odnosno praktičnoj primjeni,
  • također možete staviti i primjedbu na dio nekog sadržaja navodeći naziv tečaja, ime dokumenta i broj stranice,
  • naravno da možete navesti što bi još nedostajalo

  Sve ovo služi za poboljšanje dobivenih materijala i razmjenu ideja.

 • Razlikujte pojmove: upravljanje, rukuvođenje, menađment. Koja su tijela u trgovačkom društvu?
 • Saznajte o upravljanju ljudskim potencijalom u tvrtki, odnosima radnik-poslodavac, motiviranju radnika, osnovama pregovora radnika i poslodavca.
 • Zaista velik popis literature koju možete povezati sa poduzetništvom.