Naučite nešto o pravnom statusu.
 • Ovaj forum bismo željeli da iskoristite za:

  • navođenje ideja o tome kako bi sve iskoristili dobivene materijale u nastavi odnosno praktičnoj primjeni,
  • također možete staviti i primjedbu na dio nekog sadržaja navodeći naziv tečaja, ime dokumenta i broj stranice,
  • naravno da možete navesti što bi još nedostajalo

  Sve ovo služi za poboljšanje dobivenih materijala i razmjenu ideja.

 • Saznajte o pravnim aspektima raznih oblika trgovačkih društava te odnosima unutar i među njima.
 • Saznajte o započinjanju poduzetničke djelatnosti, troškovima, dozvolama te propisima značajnim za gospodarstvo.
 • Saznajte o olakšicama u:
  • brdsko-planinskim područjima
  • otocima
  • područjima posebne državne skrbi
  • slobodnim zonama
 • Saznajte o:
  • zapošljavanju
  • radnom vremenu
  • zapošljavanju stranaca
 • Saznajte o ulozi FINE:
  • o jedinstvenom registru računa
  • aplikaciji za provjeru boniteta
  • o provjeri elektroničkog potpisa
  • raznim obrascima

 • Saznajte o ulozi REGOS-a:
  • Obrazac RS
   • obrazac strane A, B
   • prilozi uz obrazac RS
  • Zahtjevi
   • Zahtjev za izmejnu poziva na broj odobrenja
   • Zahtjev za isplatu nasljedstva
   • Zahtjev za isplatu potvrde iz registra
   • Zahtjev za povrat preknjiženja
 • Saznajte o HZMO:
  • potvrdama
  • zahtjevima
  • obrascima
 • Saznajte:
  • Arbitraža
  • Carinsko poslovanje
  • Deivzno poslovanje
  • Inozemna ulaganja
  • Javna nabava
  • Kakvoća proizvoda
  • Koncesije
  • Stranci
  • Tehničko zakonodavstvo
  • Trgovina s inozemstvom
  • Mirovinski fondovi
  • Investicijski fondovi
  • Tržište kapitala
  • Kompenzacijski poslovi
  • Računovodstvo
 • Saznajte:
  • HGK brošura: kako započeti poduzetničku djelatnost
  • obrazac BON-1
  • vodič za inovatore
  • vodič za mala i srednja trgovačka društva