Saznajte nešto više o financijskom sektoru u RH.

 • Ovaj forum bismo željeli da iskoristite za:

  • navođenje ideja o tome kako bi sve iskoristili dobivene materijale u nastavi odnosno praktičnoj primjeni,
  • također možete staviti i primjedbu na dio nekog sadržaja navodeći naziv tečaja, ime dokumenta i broj stranice,
  • naravno da možete navesti što bi još nedostajalo

  Sve ovo služi za poboljšanje dobivenih materijala i razmjenu ideja.

 • Da li vas zanima odgovor na pitanje: gdje pronaći novac za početak poslovanja?
 • Napišite kratak i zanimljiv sažetak koji objašnjava koje teme pokriva vaš kolegij.
 • Saznajte:
  • što je HAMAG?
  • o ciljevima jamstvenih programa
  • o uvjetima izdavanja jamstva
  • popisi institucija i konzultanata
 • Saznajte o zaista raznolikim aktivnostima HBOR-a (hrvatsek banke za obnovu i razvitak)
 • Saznajte o:
  • Namjena sredstava
  • Kreditnim uvjetima
  • Poduzetnicima početnicima
  • Restrukturiranju poduzetnika
  • Poduzetničkoj infrastrukturi
  • Poticanju izvoza
  • Zapošljavanju kooperanata
 • Saznajte o porezima i doprinosima u RH te o pripadnim obrascima. Pronađite ih na adresama Ministarstva financija.